У січні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DIS 3297:2019 Інформація та документація – Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) (Information and documentation – International standard serial number (ISSN)) (на стадії опитування від ТК 46);
  • ISO 21757-1 Управління документообігом – ECMAScript для PDF – Частина 1: Використання ISO 32000-2 (PDF 2.0) Document management – ECMAScript for PDF – Part 1: Use of ISO 32000-2 (PDF 2.0) (на стадії переглядання від ТК 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018