У лютому 2019 рокуТехнічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/SR 3901 Інформація та документація – Міжнародний стандартний код запису (ISRC) (Information and documentation – International Standard Recording Code (ISRC)) (на стадії переглядання від ТК 46);
  • ISO/CD 22038 Інформація та документація – Опис та подання інформації про права (Information and documentation – Description and presentation of rights information) (на стадії опитування від ТК 46).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018