У березні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/SR 12232 Фотографія − Цифрові фотоапарати − Визначення величини експозиції, оцінка світлочутливості, стандартної вихідної чутливості та рекомендована величина експозиції (Photography − Digital still cameras − Determination of exposure index, ISO speed ratings, standard output sensitivity, and recommended exposure index) (на стадії переглядання від ТК 42);
  • ISO/FDIS 8 Інформація та документація – Представлення та ідентифікація періодичних видань (Information and documentation – Presentation and identification of periodicals) (на стадії затвердження від ТК 46).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018