У квітні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/FDIS 15511 Інформація та документація – Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та суміжних організацій (ISIL) (Information and documentation – International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL)) (на стадії затвердження від ТК 46);
  • ISO/NP 24143 Інформація та документація – Управління інформацією – Концепція та принципи (Information and documentation – Information governance – Concept and principles) (на стадії нової робочої теми від ТК 46).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018