У травні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/SR 12653-3 Електронне зображення – Тест-оригінал для сканування офісних документів – Частина 3: Тест-оригінал для визначення роздільної здатності (Electronic imaging – Test target for scanning of office documents – Part 3: Test target for use in lower resolution applications) (на стадії переглядання від ТК 171);
  • ISO/SR 16439 Інформація та документація – Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек (Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries) (на стадії переглядання від ТК 46);
  • ISO/SR 11620 Інформація та документація – Показники функціонування бібліотек (Information and documentation – Library performance indicators) (на стадії переглядання від ТК 46);

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018