У липні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація» та ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/NP 24229 Інформація та документація – Коди для систем перетворення скриптів (Information and documentation – Codes for script conversion systems) (на стадії нової робочої теми від ТК 46);
  • ISO/FDIS 22301 Безпека та стійкість – Системи управління безперервністю бізнесу – Вимоги (Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements) (на стадії затвердження від ТК 292).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018