У серпні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DIS 23504-1.2 Управління документообігом – Перенесення та зберігання растрових зображень – Частина 1: Використання ISO 32000 (PDF/R-1) (Document management – Raster image transport and storage – Part 1: Use of ISO 32000 (PDF/R-1) (на стадії опитування від ТК 171);
  • ISO/SR 20954-1 Цифрові камери – Метод вимірювання ефективності стабілізації зображення – Частина 1: Оптичні системи (Digital cameras – Measurement for image stabilization performance – Part 1: Optical systems) (Digital cameras – Measurement method for image stabilization performance – Part 1: Optical systems) (на стадії переглядання від ТК 42).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018