У вересні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/FDIS 18759 Управління документообігом – Підсистема надійного зберігання (TSS), функціональні та технічні вимоги (Document management – Trusted storage sub-system (TSS) functional and technical requirements) (на стадії затвердження від ТК 171);
  • ISO/PDTR 22299 Управління документообігом – Рекомендації щодо вибору формату файлів для довготривалого зберігання (Document management – Digital file format recommendations for long-term storage) (на стадії проекту технічного звіту від ТК 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018