У жовтні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проекту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

  • IISO/WD 16684-3 Графічна технологія – Розширювана платформа метаданих (XMP) – Частина 3: Серіалізація JMP-LD в XMP (Graphic technology – Extensible metadata platform (XMP) – Part 3: JSON-LD serialization of XMP) (на робочій стадії розроблення від ТК 171).

Проект міжнародного стандарту опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цим стандартом проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проекті міжнародного стандарту.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018