У листопаді 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DIS 30300 Інформація та документація – Управління записами – Основні поняття та словник (Information and documentation – Records management – Core concepts and vocabulary) (на стадії опитування від ТК 46);
  • ISO/SR 8459 Інформація та документація – Довідник бібліографічних елементів даних для використання під час обміну та запиту даних (Information and documentation − Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry) (на стадії переглядання від ТК 46).

Проєкти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проєктах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018