У грудні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проєкту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

  • ISO/FDIS 3297 Інформація та документація – Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) (Information and documentation – International standard serial number (ISSN)) (на стадії затвердження від ТК 46).

Проєкт міжнародного стандарту опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цим стандартом проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проєкті міжнародного стандарту.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018