У січні 2020 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проекту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

  • ISO/DTS 23078-1 Інформаційні технології – Специфікація технології DRM для публікацій у цифровому вигляді – Частина 1: Огляд технологій захисту авторських прав, що використовуються у видавничій індустрії (Information Technology – Specification of DRM technology for digital publications – Part 1: Overview of copyright protection technologies in use in the publishing industry) (на стадії технічних умов від ТК 46).

Проект міжнародного стандарту опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цим стандартом проведено у термін, зазначений секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проекті міжнародного стандарту.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018