У лютому 2020 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/CD TR 22943 Принципи ідентифікації (Principles of identification) (на стадії комітету від ТК 46);
  • ISO/CD 23527 Інформація та документація – Ідентифікатор дослідницької діяльності на основі інформаційних технологій – Навчання, освіта, підготування та дослідження (RAID) (Information and documentation – Research activity identifier information technology – Learning, education, training and research (RAiD)) (на стадії комітету від ТК 46).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018