У березні 2020 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/NP 16684-4 Графічна технологія – Розширювана платформа метаданих (XMP) – Частина 4: Використання XMP для семантичних одиниць (Graphic technology – Extensible metadata platform (XMP);
  • Part 4: Use of XMP for semantic units) (на стадії нової робочої теми від ТК 42);
  • ISO/PDTS 24654 Управління документообігом – Портативний формат документа – Непрямокутні посилання (Document management – Portable Document Format – Non-Rectangular Links) (на стадії нової робочої теми від ТК 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018