У квітні 2020 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • IISO/CD 24229 Інформація та документація – Коди для систем перетворення скриптів (Information and documentation – Codes for script conversion systems) (на стадії комітету від ТК 46);
  • ISO/DIS 16175-2 Інформація та документація – Процеси і функціональні вимоги до програмного забезпечення для управління записами – Частина 2: Настанова щодо вибору, проєктування, впровадження та супроводу програмного забезпечення для управління записами (Information and documentation – Processes and functional requirements for software for managing records – Part 2: Guidance for selecting, designing, implementing and maintaining software for managing records) (на стадії опитування від ТК 46).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018