У травні 2020 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/SR 1754 Фотографія – Камери для рулонних плiвок та плівок шириною 35 мм – Розміри зображень (Photography – Cameras using 35 mm film and roll film – Dimensions of picture sizes) (на стадії переглядання від ТК 42);
  • ISO 4087 Мікрографія – Мікрофільмування газетних видань на 35-мм мікроплівці для архівного зберігання (Micrographics — Microfilming of newspapers for archival purposes on 35 mm microfilm) (на стадії переглядання від ТК 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені відповідними секретаріатами безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018