У У червні 2020 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/CD 4669 Управління документообігом – Контрольований спільний обмін цифровими документами (Document management – Controlled sharing of digital documents). Під час експертизи цього міжнародного стандарту на стадії опитування від ТК 171 його матеріали було проаналізовано та перевірено на відповідність вимогам Директиви ISO/ІЕС, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, зокрема, щодо оформлення та викладення. Стандарт рекомендовано перевести на наступну стадію розроблення – (DIS);
  • ISO/FDIS 18936 Зображувальні матеріали − Оброблення кольорових фотографій − Методи для вимірювання термічної стабільності (Imaging materials − Processed color photographs − Methods for measuring thermal stability). Під час експертизи остаточного проєкту міжнародного стандарту (FDIS) на стадії затвердження від ТК 42 його матеріали було перевірено в частині урахування зауваг до проєкту стандарту на попередній його стадії – опитування (DIS) та схвалено.

Голосування за цими стандартами проведено в терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проєктах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018