У липні 2020 року У Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/SR 26324 Інформація та документація – Система дискретних ідентифікаторів об'єктів (Information and documentation – Digital object identifier system). Міжнародний стандарт, що надійшов від ТК 46 на стадії переглядання, було проаналізовано, матеріали рекомендовано переглянути для актуалізації;
  • ISO/DTR 17321-5 Графічна технологія та фотографія – Характеристика кольору цифрових фотокамер (DSC) – Частина 5: Колірні об'єкти, включаючи насичені кольори, для оцінки колірної характеристики під час колориметричного охоплення зображення (Graphic technology and photography – Colour characterization of digital still cameras (DSCs) – Part 5: Colour targets including saturated colours for colour characteristic evaluation test for colorimetric image capture). Після проведення експертизи проекту міжнародного стандарту від ТК 42 на стадії пропозиції його матеріали було схвалено для публікації, як технічний звіт.

Голосування за цими стандартами та надання коментарів проведено в терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проєктах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018