У серпні 2020 року НДІ мікрографії, який здійснює функції секретаріату Технічного комітету стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DTR 22943 Інформація та документація – Принципи ідентифікації (Information and documentation – Principles of identification). Проєкт міжнародного стандарту, що надійшов від ТК 46 на стадії пропозиції, було проаналізовано, схвалено, як проєкт технічного звіту;
  • ISO/PDTS 24064 Управління документообігом – Портативний формат документа – Анотації Рiч-мeдіа, що відповідають специфікації ISO 10303-242 (STEP AP 242) (Document management – Portable Document Format – RichMedia annotations conforming to the ISO 10303-242 (STEP AP 242) specification). Після проведення експертизи проєкту міжнародного стандарту від ТК 171 на стадії пропозиції його було схвалено, як проєкт технічних умов.

Голосування за цими стандартами проведено в терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проєктах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018