У вересні 2020 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/PDTS 18759 Управління документообігом – Функціональні та технічні вимоги до системи надійного зберігання (TSS) (Document management – Trustworthy storage system (TSS) functional and technical requirements). Міжнародний стандарт, що надійшов від ТК 171 на стадії пропозиції, було проаналізовано та схвалено, як проект технічних умов;
  • ISO/CD 24143 Інформація та документація – Управління інформацією – Концепція та принципи (Information and documentation – Information Governance – Concept and principles). Після проведення експертизи проекту міжнародного стандарту від ТК 46 на стадії комітету його матеріали було схвалено та проголосовано за переведення на стадію опитування.
  • ISO/NP 14289-2 Додатки для управління документами – Розширення формату файлу електронного документа для забезпечення доступності – Частина 2: Використання ISO 32000-2 (PDF/UA-2) (Document management applications – Electronic document file format enhancement for accessibility – Part 2: Part 2: Use of ISO 32000-2 (PDF/UA-2)). Матеріали міжнародного стандарту, що надійшли від ТК 171 на стадії пропозиції, було проаналізовано та схвалено.

Опрацювання стандартів проведено в терміни, зазначені відповідними секретаріатами ISO/TC.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018