У жовтні 2020 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/FDIS 32000-2 Управління документообігом – Портативний формат документа – Частина 2: PDF 2.0 (Document management – Portable document format – Part 2: PDF 2.0). Проєкт міжнародного стандарту, що надійшов від ТК 171 на стадії затвердження, було проаналізовано та схвалено для публікації;
  • ISO/DIS 19475 Управління документогобігом – Мінімальні вимоги до зберігання документів (Document management – Minimum requirements for the storage of documents). Проект міжнародного стандарту, що надійшов від ТК 171 на стадії опитування, було проаналізовано та схвалено щодо переведення на стадію затвердження;
  • ISO/DIS 16684-3 Графічна технологія – Специфікація розширюваної платформи метаданих (XMP) – Частина 3: JSON-LD серіалізація XMP (Graphic technology – Extensible metadata platform (XMP) specification – Part 3: JSON-LD serialization of XMP). Проєкт міжнародного стандарту, що надійшов від ТК 42 на стадії опитування, було проаналізовано та схвалено щодо переведення на стадію затвердження.

Голосування за стандартами проведено в терміни, зазначені відповідними секретаріатами ISO/TC.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018