У листопаді 2020 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 42 «Фотографія» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проєкту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

  • ISO/DIS 19264-1 Фотографія – Системи архівування – Аналіз якості зображення – Частина 1: Непрозорі оригінали (Photography – Archiving systems – Image quality analysis – Part 1: Reflective originals). Проєкт міжнародного стандарту, що надійшов від ТК 42 на стадії опитування, було проаналізовано та схвалено для переведення на стадію затвердження.

Голосування за стандартом проведено в терміни, зазначені відповідним секретаріатом ISO/TC.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018