У грудні 2020 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проєкту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

  • ISO/DIS 19475 Управління документообігом – Мінімальні вимоги до зберігання документів (Document management – Minimum requirements for the storage of documents). Проєкт міжнародного стандарту, що розроблено ТК 171, на стадії опитування було проаналізовано та схвалено для переведення на стадію затвердження.

Роботу проведено в терміни, зазначені відповідним секретаріатом ISO/TC.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018