У січні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DIS 18913 Зображувальні матеріали – Сталість – Словник (Imaging materials – Permanence – Vocabulary) (на стадії опитування від ТК 42). Проєкт міжнародного стандарту було проаналізовано та рекомендовано для переведення на стадію затвердження;
  • ISO/IEC PWI TS 17021-14 Оцінка відповідності – Вимоги до аудиту та сертифікації систем управління – Частина 14: Вимоги до компетентності проведення аудиту та сертифікації систем управління документацією (Conformity assessment – Requirements for auditing and certification of management systems – Part 14: Competence requirements for auditing and certification of management systems for records) (на стадії пропозиції від ТК 46). Проєкт міжнародного стандарту опрацьовано, надано відповіді на запитання стосовно проєкту;
  • ISO/FDIS 24083 Інформація та документація – Статистичні дані міжнародних архівів (Information and documentation – International archives statistics) (на стадії затвердження від ТК 46). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та схвалено.

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018