У березні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/CD 23527 Інформація та документація – Ідентифікатор дослідницької діяльності на основі інформаційних технологій – Навчання, освіта, підготування та дослідження (RAID) (Information and documentation – Research activity identifier information technology – Learning, education, training and research (RAiD)) (на стадії комітету від ТК 46). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та рекомендовано для переведення на стадію опитування;
  • ISO/NP/TS 32003 Управління документообігом – Портативний формат документа – Додавання підтримки AES-GCM у PDF 2.0 (Document management – Portable Document Format – Adding support of AES-GCM in PDF 2.0) (на стадії нової робочої теми від ТК 171). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та схвалено, як проект технічних умов.

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018