У квітні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DTR 12231‐2 Фотографія – Електронне статичне зображення – Частина 2: Повний перелік термінів (Photography – Electronic still picture imaging – Part 2: Comprehensive list of terms) (на стадії пропозиції, як технічний звіт від ТК 42). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та схвалено;
  • ISO/DTS 32002 Управління документообігом – Портативний формат документа – Розширення для цифрових підписів у ISO 32000-2 (PDF 2.0) (Document management – Portable Document Format – Extensions to Digital Signatures in ISO 32000-2 (PDF 2.0)) (на стадії пропозиції, як технічні умови від ТК 171). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та схвалено.

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018