У травні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO 11142/SR Мікрографія – Кольоровий мікрофільм – Застосування методу експозиції під час готування оригіналів лінійних та/або безперервного тону (Micrographics – Colour microfilm – Application of the exposure technique to prepare line originals and continuous-tone originals) (на стадії переглядання від ТК 171). Проєкт проаналізовано та надано коментарі (відповіді на запитання щодо стандарту);
  • ISO 3272-4/SR Мікрофільмування технічних креслеників та інших конструкторських документів – Частина 4: Мікрофільмування креслеників спеціальних та виключно видовжених форматів (Microfilming of technical drawings and other drawing office documents — Part 4: Microfilming of drawings of special and exceptional elongated sizes) (на стадії переглядання від ТК 171). Матеріали міжнародного стандарту проаналізовано та надано коментарі (відповіді на запитання щодо стандарту).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018