У червні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO 21047/SR Інформація та документація – Міжнародний стандартний текстовий код (ISTC) (Information and documentation – International Standard Text Code (ISTC)) (на стадії переглядання від ТК 46). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано, надано рекомендації;
  • ISO/DTS 24064 Управління документами – Портативний формат документа – Потоки 3D даних відповідно до специфікації ISO 10303: 242 (STEP AP242) (Document management – Portable Document Format – 3D data streams conforming to the ISO 10303:242 (STEP AP242) specification) (проєкт технічних умов на стадії пропозиції від ТК 171). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та схвалено.

Проєкти міжнародних стандартів відпрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018