У липні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами стандартизації ISO/TC 171 «Управління документообігом» та ISO/TC 292 «Безпека» провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/PDTS 32005 Управління документообігом – Портативний формат документа – Включення простору імен структур PDF 1.7 і 2.0 до ISO 32000-2 (Document management – Portable Document Format – PDF 1.7 and 2.0 structure namespace inclusion in ISO 32000-2) (проєкт технічних умов на стадії пропозиції від ТК 171). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та схвалено;
  • ISO/CD 22350 Безпека та стійкість – Управління в надзвичайних ситуаціях – Огляд та структура (Security and resilience – Emergency management – Overview and framework) (проєкт на стадії комітету від ТК 292). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та схвалено.
  • ISO/CD 22398 Безпека та стійкість – Управління в надзвичайних ситуаціях – Настанови до навчань (Security and resilience – Emergency management – Guidelines for exercises) (проєкт технічних умов на стадії комітету від ТК 292). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та схвалено.

Проєкти міжнародних стандартів відпрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проєктах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018