У серпні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами стандартизації ISO/TC 171 «Управління документообігом» та ISO/TC 292 «Безпека» провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DTS 18759 Управління документообігом – Функціональні та технічні вимоги надійної системи зберігання (TSS) (Document management – Trustworthy storage system (TSS) functional and technical requirements) (проект технічних умов на стадії пропозиції від ТК 171). Проект міжнародного стандарту проаналізовано та схвалено;
  • ISO/FDIS 22329 Безпека та стійкість – Управління в надзвичайних ситуаціях – Настанови з використання соціальних мереж під час надзвичайних ситуацій (Security and resilience – Emergency management – Guidelines for the use of social media in emergencies) (проект на стадії затвердження від ТК 292). Проект міжнародного стандарту проаналізовано та схвалено.

Проєкти міжнародних стандартів відпрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проєктах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018