У вересні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами стандартизації ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» провів онлайн-голосування двох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/WD 16684-4 Графічна технологія – Розширювана платформа метаданих (XMP) – Частина 4: Використання XMP для семантичних одиниць (Graphic technology – Extensible metadata platform (XMP) – Part 4: Use of XMP for semantic units) (робочий проєкт на стадії пропозиції від ТК 42). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та схвалено;
  • ISO/DTS 8621 Управління документообігом – Збереження цифрового формату файлу – Критерії вибору (Document management – Digital file format preservation – Selection criteria) (проєкт технічних умов на стадії пропозиції від ТК 171). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та схвалено.

Проєкти міжнародних стандартів відпрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проєктах міжнародних стандартів..

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018