У жовтні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами стандартизації ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 46 «Інформація та документація» провів онлайн-голосування двох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DIS 2789 Інформація та документація – Міжнародна бібліотечна статистика (Information and documentation – International library statistics) (проєкт на стадії опитування від ТК 46). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та схвалено;
  • ISO/IEC DTR 24368 Інформаційні технології – Штучний інтелект – Огляд етичних та соціальних проблем (Information technology – Artificial intelligence – Overview of ethical and societal concerns) (проєкт технічного звіту на стадії пропозиції від ТК 42). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та схвалено.

Проєкти міжнародних стандартів відпрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проєктах міжнародних стандартів..

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018