У листопаді 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом стандартизації ISO/TC 46 «Інформація та документація» провів онлайн-голосування двох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DIS 23527 Інформація та документація – Ідентифікатор дослідницької діяльності на основі інформаційних технологій – Навчання, освіта, підготування та дослідження (RAID) (Information and documentation – Research activity identifier information technology – Learning, education, training and research (RAiD)) (на стадії опитування від ТК 46). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та рекомендовано для переведення на стадію затвердження;
  • ISO/DIS 26324 Інформація та документація – Система ідентифікації цифрових об'єктів (Information and documentation – Digital object identifier system) (на стадії опитування від ТК 46). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та рекомендовано для переведення на стадію затвердження.

Проєкти міжнародних стандартів відпрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС 46 «Інформація та документація», безпосередньо в проєктах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018