У грудні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом стандартизації ISO/TC 46 «Інформація та документація» провів онлайн-голосування одного проєкту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

  • ISO/FDIS 15924 Інформація та документація – Коди для подання назв писемностей (Information and documentation – Codes for the representation of names of scripts) (на стадії затвердження від ТК 46). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та рекомендовано для представлення до публікації.

Проєкт міжнародного стандарту відпрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цим стандартом проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС 46 «Інформація та документація», безпосередньо в проєкті міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018