Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів (далі – Реєстр ПНО) ‒ автоматизована інформаційно-довідкова система обліку та обробки інформації щодо потенційно небезпечних об’єктів (далі ‒ ПНО). Реєстр ПНО призначений для державного обліку ПНО та інформаційного забезпечення  процесів управління небезпечними об’єктами.

Реєстрації в Реєстрі ПНО підлягають розташовані на території України небезпечні об’єкти, на яких існує загроза виникнення надзвичайної ситуації.

Реєстрація небезпечних об’єктів проводиться безоплатно.

Об’єкт господарської діяльності, який містить у своєму складі кілька джерел небезпеки, розташованих за однією адресою, реєструється як один об’єкт.

Об’єкт господарської діяльності, який містить у своєму складі кілька джерел небезпеки, розташованих за різними адресами, реєструється як кілька окремих об’єктів відповідно до своїх адрес місцезнаходження.

Ведення Реєстру ПНО супроводжується нормативно-методичним та науковим забезпеченням та здійснюється згідно чинного законодавства.

Кожному ПНО, інформація про який внесена до бази даних Реєстру ПНО, надається унікальний реєстраційний номер, який не змінюється при зміні власника (відповідальної особи ПНО).

Реєстрації в Реєстрі ПНО здійснюється на підставі інформаційних даних спеціальних форм паспортів ПНО: 

Увага, відповідальні особи ПНО! На цей час ведення паспорта ПНО рекомендовано здійснювати за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення "Паспорт ПНО" (далі - Програма).

 1. Завантажте програму установки SetupMPDOCp.exe .
 2. Запустіть програму установки SetupMPDOCp.exe. На всіх етапах установки налаштування можна залишити за замовчуванням, натискаючи кнопку «Далі». Після установки в меню «Пуск» з’явиться папка «Електронний паспорт ПНО», яка міститиме ярлик для запуску Програми і ярлик для настанови оператора у форматі PDF.
 3. Для реєстрації Програми на електронну адресу НДІ мікрографії Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. надіслати реєстраційні відомості про ПНО:
  • реєстраційний номер бази даних (Головне меню Програми > пункт «Допомога» > підпункт «Реєстраційний номер»);
  • назву підприємства-власника ПНО або ПІБ фізичної особи-власника ПНО;
  • код ЄДРПОУ або ІПН особи-власника ПНО;
  • адресу електронної пошти;
  • номер телефону контакту.
  (Див. «Настанова оператора» п.3.1.3.)
 4. У відповідь на електрону пошту буде надіслано листа, що містить логін та пароль для з’єднання з веб-службою НДІ мікрографії.
 5. Налаштувати зв’язок з реєстратором (див. п.3.3.1. «Настанови оператора»).
 6. Для завершення реєстрації виконати обмін з реєстратором: пункт головного меню «Обмін» підпункт «Виконати обмін...».
 7. Сформувати та відправити електронний паспорт на реєстрацію до Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів (див. п.3.5.3 «Настанови оператора». У головному меню пункт «Паспорти» > «Відправлення на реєстрацію».)
 8. Для отримання реєстраційного номера ПНО через 3 - 7 днів виконати обмін з реєстратором (аналогічно п.6).
 9. Реєстрація паспорта ПНО має бути завершеною з отриманням документу (паперового) «Свідоцтва про реєстрацію ПНО». Для цоьго необхідно звернутися до Департаменту страхового фонду документації за телефоном: 0572-735-04-80 або 097-465-28-23; або за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. вул. Москалівська, 139, м. Харків, 61157.
 10. При формуванні та відправленні другого та наступних електронних паспортів виконують тільки кроки 7 - 9.

Заповнений електронний паспорт можливо надіслати як паперову копію. Відповідні дії описані у «Настанові оператора» п.3.5.2. «Формування паперового паспорта».

Перевірку інформації паспортів ПНО, внесення їх до бази даних Реєстру ПНО, вилучення об’єктів із бази даних Реєстру, розробку на договірних засадах паспортів ПНО, розроблення і розвиток програмного забезпечення з автоматизації задач обліку ПНО і систематизації даних здійснюють наукові працівники відділу досліджень і розробки інформаційних технологій, комп’ютерних систем та ведення державних реєстрів.

Розробку і розвиток програмного забезпечення по автоматизації завдань обліку потенційно небезпечних об'єктів та систематизації інформації здійснюють наукові співробітники відділу досліджень і розробки інформаційних технологій, комп’ютерних систем та ведення державних реєстрів.

Системність заходів щодо збору, узагальнення, аналізу накопиченої інформації, а також технологія збору даних про ПНО, періодичність оновлення та поповнення бази даних Реєстру ПНО забезпечують максимальну достовірність і об'єктивність отриманих результатів, їх використання для прийняття оптимальних управлінських рішень та визначення заходів із запобігання та мінімізації ризиків виникнення небезпечних подій на ПНО.

Пропонуємо відповідальним особам ПНО, до отримання Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів проводити супровід паспортів ПНО у телефонному режимі: тел. +38 (057) 712-02-80.

Послуги:

Консультативна допомога у розробці Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки.

Консультативна допомога з питань заповнення паспорта ПНО й отримання Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів;

Абонентське обслуговування реєстрантів, яке містить:

 • оперативні консультації (усні, письмові) з питань правових, економічних, соціальних та організаційних основ діяльності, пов’язаної з ПНО;
 • своєчасне повідомлення про зміни у законодавстві та нормативно-правових актах, які стосуються Реєстру ПНО;
 • ідентифікація, реєстрація, актуалізація даних про ПНО, а також вилучення об’єктів із Реєстру ПНО.

Нормативно-правова база

 1. Закон України "Про страховий фонд документації України";
 2. Кодекс цивільного захисту України;
 3. "Перелік груп об'єктів підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, за категорією небезпеки", Додаток 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 №1788;
 4. "Об’єкти, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій", п.1 Додатку до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 №6;
 5. Наказ МНС від 18.12.2000 №338 (зареєстровано в Мін’юсті 24.01.2001 за №62/5253) "Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів";
 6. Наказ МНС від 06.11.2003 №425 (зареєстровано в Мін’юсті 26.12.2003 за №1238/8559) "Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних об’єктів";
 7. "Перелік основних джерел небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об’єктам", Додаток 2 до наказу МНС від 23.02.2006 №98 (зареєстровано в Мін’юсті 20.03.06 за №286/12160);
 8. Наказ МНС від 23.02.2006 №98 (зареєстровано в Мін’юсті 20.03.06 за №286/12160) "Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів";
 9. Наказ МНС від 12.11.2010 №1016 (зареєстровано в Мін’юсті 09.12.2010 за №1235/18530) "Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів";


Національні стандарти України комплексу "Безпека у надзвичайних ситуаціях"

 1. ДСТУ 7134:2009 Безпека у НС. Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів. Основні положення;
 2. ДСТУ 7135:2009 Безпека у НС. Паспорт потенційно небезпечного об’єкта. Загальні вимоги;
 3. ДСТУ 7136:2009 Безпека у НС. Моніторинг потенційно небезпечних об’єктів. Порядок проведення.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018